Francesc Mateu, Fèlix Masana, Oriol Bota, Elena Rodríguez, Ignasi Prats, Juanjo Ortega i Albert Pérez, el dimecres 4 de febrer de 2015, a les oficines d’Oxfam Intermón, celebrant la incorporació de la Milla de Sarrià – Correm Junts, promoguda per la Fundació ASPASIM, a Esport amb Valors.

La Milla de Sarrià – Correm Junts és un esdeveniment esportiu de transformació social a través de la promoció de valors com:

1. Solidaritat conscient i responsable: Per això aportarem els recursos que facilitin als participants el coneixement de les problemàtiques i les causes que les originen, el reconeixement de la dignitat humana i els seus drets, i la presa de consciència de la coresponsabilització per trobar-hi solucions i promoure el compromís individual i col·lectiu com a via per fer-les possible.

2. El destí de la captació: L’aportació econòmica dels participants és significativa i proporcionada a l’esforç físic i a la causa social a la qual va destinada. Els projectes receptors dels donatius beneficien col·lectius i no causes personals. Apliquem criteris de transparència dels projectes beneficiaris i mecanismes de rendició de comptes.

3. Inclusió: Tothom hi ha de trobar oportunitats de participar, a través de la participació adaptada, el voluntariat, la difusió o les aportacions econòmiques.

4. Criteris ètics en les actuacions pròpies i en relació amb empreses col·laboradores, a les quals exigim:

• Respectar els drets humans, el medi ambient i la salut pública;

• Complir la legislació vigent en matèria laboral, de seguretat social, fiscal i relativa a riscos laborals, tant a l’Estat espanyol com en altres països on actua;

• No produir ni comercialitzar productes que perjudiquin la salut, com ara tabac o alcohol d’alta graduació, etc.;

• No estar directament o indirectament relacionada amb la fabricació o el comerç d’armes o de qualsevol altre producte pensat per a actes violents o d’ús militar;

• No produir o comercialitzar productes o serveis ni difondre campanyes que no encaixin amb la imatge i els valors de la Fundació ASPASIM.

5. Estil de comunicació: Emprem arguments racionals i/o emocionals sense apel·lar a la caritat ni fer ús del sensacionalisme en les comunicacions públiques.

6. Reconeixement entre entitats: Ens vinculem a altres entitats promotores d’esdeveniments esportius amb valors per donar-nos suport, compartir aprenentatges i difondre conjuntament la solidaritat a través de l’esport.

Oxfam Intermón, l’Obra Social Sant Joan de Déu i la Fundació ASPASIM ens reconeixem mútuament com a organitzacions compromeses amb la transformació social, que organitzem tres esdeveniments, el Trailwalker, la Barcelona Magic Line i la Milla de Sarrià – Correm Junts, que comparteixen valors, estils i la voluntat de donar-nos suport mútuament fent públic aquest reconeixement.